gorinchem citymarketing

Stichting Gorinchem Citymarketing

Home > Stichting Gorinchem Citymarketing

Stichting Gorinchem Citymarketing

De Stichting Gorinchem Citymarketing is op 9 maart 2018 opgericht.

Doelstelling

De organisatie Gorinchem Citymarketing heeft de volgende doelen geformuleerd:

1. Het vergroten van de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van Gorinchem op het gebied van wonen, leven en economie door een publiek- en privaat breed gedragen ontwikkeling, en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. Het ontwikkelen en beheren van een corporate merkconcept voor Gorinchem, het initiëren en (doen) uitvoeren van marketing- en promotieactiviteiten en het regisseren van de marketing en promotionele afstemming en samenwerking.

Daarbij fungeert de stichting als een publiek/private samenwerking, een partnership tussen de gemeente Gorinchem en private partners, die toekomstige ontwikkelingen zal stimuleren.

Bestuur

Martin van Vliet - Onafhankelijk voorzitter 

Martin Klop - Vertegenwoordiger vastgoedeigenaren en ondernemers buitenstad | Penningmeester

Vacant | Secretaris

Mauro Agnoli - Vertegenwoordiger BIZ Hartje Gorkum

Edith van Duijn - Vertegenwoordiger stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem

Janjan Mens - Vertegenwoordiger vastgoedeigenaren binnenstad

Contact & bezoekadres

Stichting Gorinchem Citymarketing

Groenmarkt 8, 4201 EE Gorinchem

0183-631525

voorzitter@mooigorinchem.nl | penningmeester@mooigorinchem.nl

KvK nummer: 71140735
Fiscaal nummer: NL858595473B01

Beloningsbeleid

De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 375 (ex btw) per maand en een reiskostenvergoeding. De overige leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag activiteiten

De Stichting Gorinchem Citymarketing is op 9 maart 2018 opgericht. In de Marketingstrategie & Uitvoeringsplan 2018 is de Raadsopdracht 'Binnenstad-Stadspromotie' vertaald naar een concreet plan dat de Stichting Gorinchem Citymarketing in opdracht van en samenwerking met betrokken stakeholders en gemeente de komende jaren wil uitvoeren.

Tot nu toe zijn de volgende activiteiten (op hoofdlijnen) uitgevoerd:

  1. Inrichting van de VVV/Brandstore Mooi Gorinchem aan de Groenmarkt 8 in Gorinchem. Sinds 23 maart 2018 kunnen bezoekers hier terecht voor toeristische informatie en inspiratie. Team en bestuur van Gorinchem Citymarketing hebben hier ook een werkplek en ontmoetingsruimte. 

  2. Ontwikkelen van een nieuwe website onder het label Mooi Gorinchem met toeristische en zakelijke informatie over Gorinchem en de regio.

  3. Samenwerking met ondernemers, gemeente en stakeholders formeel vastgelegd in drie dienstverleningsovereenkomsten. De samenwerking met partners in de stad zal de komende tijd verder worden uitgebouwd.

De Marketingstrategie is leidend voor de activiteiten van de stichting. Het uitgewerkte plan is hieronder te downloaden. 

Financiële verantwoording

De stichting heeft het boekjaar 2018 afgesloten. Het beknopte jaarverslag is hieronder te downloaden. 

De inkomsten van de stichting komen uit dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Gorinchem, BIZ-Hartje Gorkum en Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem. Daarnaast heeft de stichting inkomsten uit het verkopen van toeristische producten, arrangementen en advertenties.

De middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester die daarvoor de beschikking heeft over een bankrekening.